Ugrás a tartalomra

Édes Napok csokoládé- és édességünnep Látogatói házirend

A jelen házirend az Édes napok Kft. által szervezett rendezvény területére (a Szervező részére bérbe adott, a rendezvény helyszínéül szolgáló épület és annak közvetlen környezete, a kiállítási tér, installációk, közlekedők, folyosók, raktárak és kiszolgáló helyiségek) vonatkozik.

A Házirend mindazon személyekre vonatkozik, akik a rendezvény területére belépnek, vagy ott tartózkodnak. A rendezvény látogatói elfogadják a rendezvény házirendjét, amelyet kötelesek betartani.

A rendezvény házirendjének betartását a rendezvény Szervezői, a rendezvény helyszínének munkatársai valamint a Szervezők által megbízott biztonsági szolgálat munkatársai ellenőrzik. A rendezvényt mindenki csak saját felelősségre látogathatja. A Szervezők, a Kiállítók és az esemény támogatói nem vállalnak semmiféle felelősséget a rendezvény területén bekövetkezett anyagi vagy dologi károkért, ezért kérjük, hogy minden látogató fokozottan ügyeljen értékeire.

A Szervezőknek jogában áll – és bizonyos esetekben köteles – a rendezvény területére történő belépést korlátozni a Kiállítók, a látogatók vagy egyéb személyek részére.

Tartózkodni kell minden olyan tevékenységtől, viselkedéstől, amely zavarja a rendezvény, az építési vagy a bontási munkálatok rendjét, tervezett ütemét, vagy bármely egyéb módon sérti a szervezők és a rendezvény érdekeit, különös tekintettel az alábbiakra:

  • a rendezvény területéhez tartozó épületekben, szobrokban, burkolatokban kárt tenni szigorúan tilos! Az okozott károkért az elkövető teljes anyagi- és jogi felelősséget vállal!
  • a rendezvény teljes területén szigorúan tilos a dohányzás és a nyílt láng használata
  • bármilyen kereskedelmi jellegű tevékenység, árusítás csak előzetes bejelentést követően, a szerződött kiállítók saját standján lehetséges. Bármiféle árusítás a folyosókon, ill. egyéb területeken szigorúan tilos. A szervezők fenntartják a jogot arra, hogy az engedély nélkül árusító személyeket és a termékeket felszólítást követően a rendezvény területéről eltávolítsák
  • külön engedély hiányában szórólapok, prospektusok, termékminták, poszterek, magazinok, újságok vagy matricák terjesztése csak a szerződött stand területén végezhető
  • a nyomtatott vagy elektronikus formátumban terjesztett reklám-anyagok csak akkor tartalmazhatnak a rendezvényre történő bármiféle utalást, amennyiben azt előzetesen a rendezvény szervezője írásban jóváhagyta
  • tilos a rendezvény területének beszennyezése, vagy bármely olyan tevékenység végzése, amely közvetetten szennyezéshez vagy nem kívánt hulladék keletkezéséhez vezethet, beleértve a légszennyezést és a zajártalmat is. Szennyezés esetén a kárt a Szervezők részére haladéktalanul jelenteni szükséges, akik gondoskodnak a szennyeződés azonnali megszüntetéséről. Az esetleges anyagi kár rendezése a helyszínen felvett jegyzőkönyv alapján utólagosan történik.
  • tilos a rendezvény területére engedély nélkül járművel behajtani, illetve tilos a járművek engedély nélküli vagy a szabályoktól eltérő használata
  • tilos a rendezvény teljes területén kerékpárral, robogóval, gördeszkával, görkorcsolyával, rollerrel vagy más hasonló eszközzel közlekedni
  • tilos engedély nélküli gyűlés, csoportosulás szervezése vagy olyan tevékenység végzése, amely közvetetten ahhoz vezethet;
  • tilos fegyverek, vagy emberélet kioltására alkalmas egyéb eszközök, illetve bármely olyan eszköz behozatala, amelynek tartása vagy birtoklása engedélyhez kötött


Fényképek, videofelvételek, rajzok, vázlatok és festmények kereskedelmi célú készítése csak a Szervező és a kép tárgyát képező tárgy jogtulajdonosának előzetes írásos engedélyével lehetséges.

Az Édes Napok Kft. munkatársai, vagy az általa megbízott személyek által végzett dokumentációs vagy reklámcélú fénykép- vagy filmkészítési munkákat megakadályozni vagy hátráltatni tilos.

A rendezvény területére belépett vagy ott tartózkodó személyeket a Szervezők előzetesen tájékoztatják arról, hogy a rendezvényen fénykép-, ill. filmfelvétel készülhet. A rendezvény területére történő belépéssel a látogatók, kiállítók és egyéb természetes személyek visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják a róluk készült felvételek korlátlan, nyilvános felhasználásához.

Kérdőíves megkérdezés, közvélemény kutatás és adatgyűjtés csak a Szervezők előzetes írásos engedélyének birtokában lehetséges.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy szükség esetén, a rendezvény területén korlátozzák a rádiófrekvenciával működő adó-vevő készülékek forgalmát.

A rendezvény területén talált vagy őrizetlenül hagyott tárgyakat a szervezői információs irodában kell leadni. Az elveszett tárgyak iránt érdeklődni szintén itt lehet.

Amennyiben biztonsági intézkedések meghozatalára kényszerülnek a rendezvény szervezői (Pl. vihar, rendkívüli körülmény, stb.) és hangutasításokat adnak a Látogatók felé, azok kötelesek e felszólításokat, utasításokat betartani.

A rendezvényt nem látogathatják ittas, kábítószer és más drog hatása alatt álló személyek.

Összefoglaló szabályok:

A jelen házirendet megsértő személyekkel szemben a Szervezők fenntartják a jogot, hogy a rendezvény területére történő belépésüket időlegesen vagy véglegesen megtagadják, vagy a rendezvényről eltávolítsák, a házirend súlyos vagy ismétlődő megszegése esetén az esedékes rendezvényen kívül a Szervező jövőbeni rendezvényei esetében is.

A jelen házirendben felsorolt intézkedések nem zárják ki a rendőrségi feljelentés megtételét és a jogi úton történő rendezést.

Szervező: Édes Napok Kft. – 1016 Budapest, Hegyalja út 5.

Édes Napok

Az Édes Napok hazánk legnagyobb édességfesztiválja és egyben legszínvonalasabb szakmai seregszemléje. Mára Európában is jegyzett a legnagyobb hasonló témájú rendezvények között.

Hírek, események

Elérhetőségeink

Alap információkkal kapcsolatban az edesnapok@edesnapok.hu címre, kiállítói információkkal kapcsolatban a langodorottya@edesnapok.hu címre írhatnak